بهره‌وری عناصر تولید در گرو بهره‌وری نیروی انسانی است


آمار بازديدكنندگان سایت


امروز38
ماه83
کل21215

سیستم آمار بازدیدکنندگان
ارزش هر کسى آن چیزى است که نیکو انجام دهد.