بهره‌وری عناصر تولید در گرو بهره‌وری نیروی انسانی است


آمار بازديدكنندگان سایت


امروز17
ماه266
کل23273

سیستم آمار بازدیدکنندگان
ارزش هر کسى آن چیزى است که نیکو انجام دهد.