بهره‌وری عناصر تولید در گرو بهره‌وری نیروی انسانی است


آمار بازديدكنندگان سایت


امروز12
ماه817
کل19249

سیستم آمار بازدیدکنندگان
ارزش هر کسى آن چیزى است که نیکو انجام دهد.